Администрация

Директор Роберт Янакиев
Зам. Директор Анатоли Лазаров

 
Ръководител счетоводен отдел Валентина Лигова
Касиер/счетоводство  Анелия Кирилова
Отчетник/счетоводство Мариета Димитрова
Артистичен секретар Радостина Александрова
Програма Александрина Даковска
PR Иван Абаджиев

Билетен касиер Лени Маркова
Билетен касиер Соня Пенкова

Продажби Ваня Ангарева
 ПАРТНЬОРИ