ВЪЗДУШНАТА ПРИНЦЕСА
ВЪЗДУШНАТА ПРИНЦЕСА

ВЪЗДУШНАТА ПРИНЦЕСА

по Джордж Макдоналд

РЕЖИСЬОР:

Любомира Костова

ДРАМАТУРГ:

Венелина Петрова

СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМИ: 

Мила Дикалова 

 

КОМПОЗИТОР:

Емелина Горчева

ТЕКСТ НА ПЕСНИТЕ: 

Мария Донева

МУЗИКАЛЕН ДИРЕКТОР:

Гьорги Георгиев - Антика 


 

 

Участват:

Виттория Николова 

Йордан Ръсин

Мариана Жикич

Георги Златарев 

Жана Рашева 

 

Заради прокобата на зла вещица кралската дъщеря е обречена постоянно да лети, вместо да стъпва по земята. Освен лекокрила, тя е и леконравна - не умее да усеща състрадание към чуждото нещастие и не може да изпитва чувства. Единственото място, в което принцесата е различна и “здраво стъпила на земята”, е езерото, в което обича да плува.