Информация за продажбата на билети

Билети за спектаклите на театър Възраждане могат да бъдат закупени на каса или онлайн.
 
За всички спектакли са валидни правилата:
В началото на  месеца в билетната каса и в сайта на Театъра https://theatrevazrajdane.bg/ се обявява програмата за представленията през следващия календарен месец и са в сила следните общи положения за покупка на билети:
В сайтът на Театърът https://theatrevazrajdane.bg/ има възможност да бъдат закупени билети за театралните постановки от репертоара и програмата на Театър Възраждане. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, начален час и продължителност, както и зала, в която ще се представи спектакълът.
 
Ценова политика
Цените на билетите за всеки спектакъл са различни и са обозначени върху зрителските места в онлайн схемите на залите. Цените са в български левове и са крайни.

Всички намаления и отстъпки от цените на билетите важат само при покупка от билетната каса на театъра. 
При онлайн продажбите намаления няма.
На билетната каса са възможни отстъпки от цените на билетите за пенсионери (за възраст) и учащи. Това се случва само лично, срещу представяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да използва отстъпката.
За всяко представление броят на местата за билети с отстъпка е ограничен, и е в определен от театъра сектор.
Отстъпките, важат само за собствената продукция на Театъра и изключват премиери, съвместните продукции и гостуващите представления.
 
Покупката на билет от театър Възраждане осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на представеното от Театъра или в същия, сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи страните – Театъра и него, както и последващите билетопритежатели на закупените билети от съответната покупка, като се счита, че е сключил договор с Театъра при тези общи условия. Билетът съдържа следната информация – име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата. Всички представления се провеждат в залате на театъра на адрес: София, пл.Славейков 4, в сградата на Столична библиотека, зала Надежда, освен ако изрично не е обявено друго място на провеждане. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса.
След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират за възстановяване на платената за същите сума.
От момента на покупката рискът от изгубване или повреждане на билета е у билетопритежателя.
До 48 часа преди началото на спектакъла, за който са закупени билетите, билетопритежателят може да ги презавери за спектакъл по избор от репертоара на театъра.
При разлика в цената, и нов по-евтин билет Театърът не дължи възстановяване на разликата, ако билетът е по-скъп билетопритежателят доплаща разликата.
Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал, в ненарушена цялост и външен вид.
 
В случай на свалено/отменено собствено представление,Театъра се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети (в срок от една седмица след датата на сваленото представление):

1. Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление;

2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;

3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от собствената продукция на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената, ако новият билет е по-евтин, Театърът не дължи възстановяване на разликата.

4. В случаите на т. 2 и 3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните такива. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.
В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на т. 2 и 3.
С продажбата на билет театър Възраждане се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.
 
С покупката си на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:
 
1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.
2. Да не пуши в сградата на Театъра;

3. Да не внася храна и напитки в залата;

4. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;
5. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;

6. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;
7. На представленията за възрастни не се допускат деца под 7 години. Ако представление от програмата на Театъра не е подходящо за лица под определена възраст, това е посочено в рекламните материали.

Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта на Театъра  https://theatrevazrajdane.bg/.
Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, и обвързват всяко лице, закупило билет от Театъра.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Театъра.
Театър Възраждане отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, необходима за закупуване на билет онлайн.
С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билети.
В случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Театъра има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Театърът не съхранява номера на банкови карти.

Връщането на билети е възможно по един от следните начини:
1. Ако желаете да Ви бъде възстановена сума и сте закупили билет от касата на театъра, то можете да получите парите си обратно на касата на театъра, носейки закупените билети.
2. Бихте могли да презаверите билетите си за следващата дата на този спектакъл, както и за друг спектакъл по Ваш избор, както на място на нашата каса, така и по телефона –
 02 987 24 31 или 0884 321 407, за да не се налага идването Ви до Театъра.
3. Ако сте закупили билетите си онлайн ще Ви помолим да изпратите имейл на адреса на онлайн платформата от която е закупен билета, с искането Ви да бъде възстановена сумата, или на theatrevazravdane@abv.bg с информация за Вашата сметка, и pdf файлове на закупените от Вас ваучери.

Работно време на касата
от понеделник до петък:
11:00 - 19:00 ч;
в събота и неделя:
9:30 - 19.00 ч.


Споделете мнение, препоръка, оплакване, похвала или добра идея с екипа на продажбите. 
 e-mail sales@theatrevazrajdane.bgПАРТНЬОРИ