Отменено представление!

Отменено представление!

Представлението "За едно явление от електричеството", планирано да се играе на дата 21.01.2022 година се отменя. 
Следваща дата 01.02.2022 г. 
Всички новини

ПАРТНЬОРИ