Skip to content Skip to footer

Общи условия

Всеки спектакъл има своя индивидуална схема на седящите места. Тя бива променяна спрямо концепцията на даденото представление. Всяка една схема съдържа конкретна информация за свободните и заети места, техните цени, заглавие, начален час и продължителност, както и мястото, в което се представя спектакъла. ​
С продажбата на билет Театъра се задължава да предостави на зрителя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.
Всички представления се провеждат в залата на Театра, освен ако изрично не е обявено друго място на провеждане. 

Ценова политика

Цените на билетите за всеки спектакъл са различни. Цените са в български лева и са крайни. Отстъпки и намаления важат само при покупка от билетната каса на театъра. Намаление ползват всички пенсионери и учащи, след предоставяне на документ, удостоверяващ правото на клиента да ползва отстъпка. За всяко представление броя на местата за билети с отстъпка е ограничен и е в определен от Театъра сектор.

*Отстъпки важат само за собствения репертоар на Театъра и не се прилагат за премиери, съвместни продукции и гостуващи спектакли. Намаления НЕ важат и за детските ни спектакли.

При закупуване на билет, зрителя се задължава да провери данните изписани върху билета, преди да напусне касата. След извършена покупка, зрителя не може да върне билета, както и да претендира за възтановяване на сума. Театъра не носи отговорност за изгубен или повреден билет.

В случай на свалено/отменено представление Театъра се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети (в срок от една седмица след датата на сваленото представление):
1. Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление;
2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;
3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от репертоара на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената, ако новият билет е по-евтин, Театърът не дължи възстановяване на разликата.
4. В случаите на т. 2 и 3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните такива. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.
В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на т. 2 и 3.

С покупката си на билет, зрителя се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:

1. Да заеме мястото си до обявения начален час. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.
2. Да не пуши в сградата на Театъра;
3. Да не внася храна и напитки в залата;
4. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;
5. Да изключи мобилните си телефони по време на спектакъла;
6. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;
7. Възрастови ограничения за спектаклите са отбелязани в сайта на Театъра. Деца под 7 годишна възраст не се допускат на вечерни представления.

Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта https://theatrevazrajdane.bg/.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Театъра.
Театър Възраждане отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, необходима за закупуване на билет онлайн.
С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билети.
В случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Театъра има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Театърът не съхранява номера на банкови карти.

Работно време на касата:
Понеделник до петък: 11:00-19:00ч.
Събота и Неделя: 09:30-19:00ч.
Обедна почивка: 14:00-15:00ч.